NADAČNÍ FOND
CESTA TALENTU

Hlavní náplní tohoto fondu je pomoc dětem, které mají
talent, ale díky okolnostem nemají možnost ho rozvíjet.
Právě ono množství různorodých mladých talentů nás
inspirovalo k vytvoření tohoto vizuálního stylu.

 
klient:
Nadační fond Cesta talentu
realizace:
2015
práce:
značka / tiskoviny / web
 

 

 

 

značka

logo cesta talentu

tiskovina

Tiskovina cesta talentu

 

Tiskovina cesta talentu

Tiskovina cesta talentu

Tiskovina cesta talentu

leták nadace Cesta talentu Míra

vizitka

vizitky cesta talentu

webdesign

www.cestatalentu.cz

web nadačního fondu Cesta talentu

reference cesta talentu - webová prezentace